Έχω μια ερώτηση σχετικά με τα συστατικά του Infatrini, σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Ο ιατρός ή ο διαιτολόγος σας θα είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ενδεικνυόμενη χρήση του Infatrini. Η σύνθεση αυτού του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.nutricia-medical.gr,  εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.