Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα θρεπτικά σκευάσματα στο μαγείρεμα ή μαζί με άλλα τρόφιμα;

Ναι. Ορισμένα άτομα προτιμούν να λαμβάνουν θρεπτικά σκευάσματα που προστίθενται  σε άλλα τρόφιμα και ροφήματα.