Ποιος συνιστά τα θρεπτικά σκευάσματα;

Τα θρεπτικά σκευάσματα πρέπει να χορηγούνται υπό ιατρική επίβλεψη. Διατίθενται στα φαρμακεία (ή στο νοσοκομείο εφόσον ο ασθενής νοσηλεύεται).