Σε ποιά θερμοκρασία πρέπει να διατηρούνται τα θρεπτικά σκευάσματα της Nutricia;

Όλα τα θρεπτικά σκευάσματα από του στόματος ή μέσω καθετήρα πρέπει να φυλάσσονται  σε δροσερό και ξηρό μέρος προφυλαγμένο από άμεση έκθεση στη ζέστη και την υγρασία. Αυτές οι πληροφορίες επαναλαμβάνονται στην ετικέτα των προϊόντων με την ένδειξη: «Να διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό».