Σύστημα σύνδεσης ENLock και ENPlus

Στο πλαίσιο συνεργασίας επιχειρήσεων ιατρικής διατροφής, η Ιατρική Διατροφή  της NUTRICIA δημιούργησε τα συστήματα σύνδεσης ENLock και ENPlus για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της σειράς Flocare®. Είναι ειδικά για την εντερική σίτιση και έχουν σχεδιαστεί για να είναι μη συμβατά με τις συσκευές παρεντερικής σίτισης.