Τα προϊόντα της σειράς Fortimel είναι συμβατά για τους δυσθρεπτικούς ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια;

Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και ο ιατρός σας είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα το ιατρικό σας ιστορικό και τις ανάγκες σας. Επομένως ο ιατρός σας θα αποφασίσει τον τύπο φροντίδας που είναι καλύτερος για εσάς.