Υπάρχουν χρωστικές ουσίες στη σειρά NutriniDrink;

Η σειρά NutriniDrink δεν περιέχει καμία τεχνητή χρωστική ουσία.