Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών για ιατρούς και γονείς.

Το ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης της σειράς Neocate, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Expertcare με επίκεντρο την υποστήριξη τόσο των ιατρών όσο και των γονιών.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

  • Επιστημονική υποστήριξη
  • Βιβλίο συνταγών
  • Γραμμή Φροντίδας χωρίς χρέωση
  • Οδηγίες αποζημίωσης μέσω κλειδαρίθμου