Σωλήνες Σίτισης για χρήση με αντλία εντερικής σίτισης Flocare® Infinity™

Κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας  IIa :
πριν από κάθε χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

  • Για εντερική χρήση / Μιας χρήσης / Ταχύτητα χορήγησης ρυθμιζόμενη από αντλία αποκλειστικά.
  • Από PVC, χωρίς φθαλικό δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP), δεν περιέχει latex/Αποστείρωση με EO 
  • Αρσενικό βύσμα  EnLock. 
  • Φυλάξτε σε ξηρό μέρος προστατευμένο από τη σκόνη.
  • Περιλαμβάνει αποσπώμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.