Ανίχνευση υπολειπόμενης ανάπτυξης

picture showing two kids running

Πριν την υπολειπόμενη ανάπτυξη, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να προειδοποιήσουν αρχικά για παρουσία δυσθρεψίας: απώλεια όρεξης που συνδέεται με επιβράδυνση αύξησης του βάρους ή στασιμότητα βάρους. Είναι σημαντικό να δίνουμε σημασία στα συμπτώματα αυτά για να γίνεται έγκαιρη ανίχνευση τυχόν υπολειπόμενης ανάπτυξης.

Για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ανάπτυξη του παιδιού και είναι σύμφωνη με την ηλικία του, πρέπει να παρακολουθείτε το βάρος και το ύψος σύμφωνα με τις καμπύλες που περιλαμβάνονται στο βιβλιάριο υγείας του.

Οι καμπύλες είναι διαφορετικές ανάλογα με το φύλο.  Η ζώνη οριοθετείται από δύο πλήρεις γραμμές που δηλώνουν τις κατώτερες και ανώτερες τιμές βάρους ή ύψους (σύμφωνα με τις καμπύλες), εντός των οποίων πρέπει να τοποθετείται το παιδί.

Αυτή η ζώνη χωρίζεται σε 2 “διαδρόμους” όπως απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί:

                     καμπυλη αναπτυξης_ κοριτσια υψος καμπυλη αναπτυξης_ αγορια βαρος

H μέση γραμμή αντιστοιχεί στο μέσο όρο που παρατηρείται στα παιδιά, ενώ οι άλλες δύο σε υψηλές ή χαμηλές τιμές.

Προσοχή, δεν βρίσκονται όλα τα παιδιά κοντά στο μέσο όρο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανάπτυξης.  Οι λωρίδες των γραφικών αντικατοπτρίζουν αυτή τη μεταβλητότητα. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάται κανείς είναι ότι πρέπει να παρακολουθεί τη συνολική εξέλιξη της καμπύλης και να μην τρομοκρατείται από μια μεμονωμένη μέτρηση που δεν συνάδει με την κανονικότητα της καμπύλης.

Το βασικό είναι να αναπτύσσεται το παιδί σας αρμονικά, να ψηλώνει και να παίρνει βάρος με κανονικό ρυθμό παραμένοντας εντός των διαδρόμων.  Οι καμπύλες του βάρους, του ύψους και της σωματικής διάπλασης πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα με τις γραμμές, να τοποθετούνται μάλλον προς τα επάνω ή προς τα κάτω αυτών, όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα 1:  Υπάρχει αρμονική ανάπτυξη όταν το βάρος του παιδιού παραμένει εντός του διαδρόμου και ακολουθεί ομαλά τον διάδρομο, όπως συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με τις καμπύλες που ακολουθούν:

                             kampiles_anaptikis_par1_fusiologiko_varos2 kampiles_anaptikis_par1_fusiologiko_varos

Παράδειγμα 2: Καταστάσεις που πρέπει να σας ανησυχήσουν και για τις οποίες πρέπει να επισκεφθείτε τον ιατρό σας:

  • όταν το βάρος του παιδιού αρχίζει να εμφανίζει στασιμότητα, σε σημείο που ορισμένες φορές αλλάζει διάδρομο, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να εντοπίσετε την αιτία για αυτό.  Ακολουθεί παράδειγμα στασιμότητας βάρους:kampules_anaptuksis_pa2_stasimotita_varousΕάν διαπιστώσετε επιβράδυνση, στασιμότητα, απώλεια ρυθμού ανάπτυξης: πρέπει να μιλήσετε με τον ιατρό σας ο οποίος θα αναζητήσει την αιτία και θα προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση της κατάστασης