Τι είναι η Νόσος Alzheimer

Η Νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου η οποία εμφανίζεται στο 8% των ατόμων άνω των 65 ετών και ευθύνεται για το 50-60% των περιπτώσεων άνοιας της τρίτης ηλικίας.

Το πρώτο σύμπτωμα της Νόσου Alzheimer είναι συνήθως η απώλεια μνήμης των πρόσφατων γεγονότων ενώ μπορεί να θυμούνται λεπτομερώς γεγονότα που διαδραματίστηκαν πολλά χρόνια πριν. Αυτή η επιλεκτική σταδιακή απομείωση της μνήμης συχνά αποκρύπτει τη νόσο, μιας και οι οικείοι των ασθενών αδυνατούν να πιστέψουν ότι υπάρχει πρόβλημα μνήμης όταν θυμούνται γεγονότα από τόσα χρόνια πριν. Βεβαίως, η απώλεια μνήμης συνδέεται και με την αύξηση της ηλικίας, αλλά οι άνθρωποι που ξεχνούν λόγω ηλικίας συνήθως μπορούν να θυμηθούν κάποια άλλα στοιχεία σχετικά με το γεγονός που έχουν ξεχάσει. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος ηλικιωμένος να ξεχάσει το όνομα του γείτονά του αλλά θυμάται πώς τον ξέρει και του μιλά, ενώ ένας ασθενής με Νόσο Alzheimer αρχικού σταδίου όχι απλά θα ξεχάσει το όνομα του γείτονα αλλά και το πώς τον ξέρει.

Είναι αυτή ακριβώς η απώλεια της βραχείας μνήμης που είναι τόσο χαρακτηριστική στο αρχικό στάδιο της Νόσου Alzheimer. Εφόσον παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα απώλειας μνήμης, συνίσταται η επίσκεψη στον ιατρό.