Απώλεια μνήμης & ήπια Νόσος Alzheimer

picture showing alzheimer disease old lady with her friend

Η Νόσος Alzheimer είναι μια σύνθετη κατάσταση που αρχίζει να αναπτύσσεται δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Τα πρώτα σημάδια περιλαμβάνουν προβλήματα μνήμης και δυσκολίες εκτέλεσης κάποιων δραστηριοτήτων. Αυτά μπορεί να είναι ήπια και συχνά αποδίδονται σε φυσιολογική γήρανση. Ωστόσο στα αρχικά στάδια της Νόσου Alzheimer, επηρεάζονται κάποιες περιοχές του εγκεφάλου που είναι κρίσιμες για τη μνήμη, με αποτέλεσμα πιο εμφανείς επιπτώσεις από ότι συμβαίνει με τη φυσιολογική γήρανση. Για τη διατήρηση του ιστού του εγκεφάλου υγιή έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο κάποια θρεπτικά συστατικά.

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για τη Νόσο Alzheimer και τον ρόλο της ειδικής διατροφής. Αν είστε επαγγελματίας υγείας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κλινική τεκμηρίωση του Souvenaid επισκεφτείτε το www.souvenaid.com.

Τι είναι η Νόσος Alzheimer
Συμπτώματα της Νόσου Alzheimer
Τα στάδια της Νόσου Alzheimer
Ο ρόλος των συνάψεων στη Νόσο Alzheimer
Souvenaid: η νέα προσέγγιση στην ήπια Νόσο Alzheimer