Σωλήνες Σίτισης Flocare® Pack

Οι σωλήνες σίτισης Flocare Pack ενδείκνυνται για τη σύνδεση του καθετήρα/της στομίας με τα θρεπτικά σκευάσματα Nutrison ή τους σάκους σίτισης Flocare.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Κατασκευάζονται με τα ασφαλέστερα πλαστικά υλικά για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ευδιάκριτες διαφορές απο τα συστήματα της παρεντερικής σίτισης. Ελεύθερο Latex και DEHP. 1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Οδηγίες Χρήσης:

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί. Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.