Τα στάδια της Νόσου Alzheimer

Υπάρχουν τρία στάδια κατά την εξέλιξη την νόσου Alzheimer τα οποία χαρακτηρίζονται από κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα: το αρχικό, το μέτριο & το προχωρημένο στάδιο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά κάποια χαρακτηριστικά των σταδίων της Νόσου Alzheimer.

Αρχικό Στάδιο Νόσου Alzheimer

Στα πρώιμα στάδια της νόσου, επικρατεί η απώλεια πρόσφατης μνήμης απλών καθημερινών πραγμάτων, η οποία όμως μπορεί να είναι αρκετά διακριτική ώστε να εκληφθεί ως συμπτώμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης. Υπάρχουν όμως κάποια ενδεικτικά συμπτώματα τα οποία πρέπει να προσέχετε:

 • Απώλεια πραγμάτων ή αδυναμία να θυμηθούν που τα έχουν τοποθετήσει
 • Αίσθημα σύγχυσης σε οικεία περιβάλλοντα
 • Απαίτηση επιπλέον χρόνου για την πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Αλλαγές στη διάθεση

Μέτριο Στάδιο Νόσου Alzheimer

Σε αυτό το στάδιο της νόσου, τα προβλήματα μνήμης γίνονται εντονότερα ενώ συνάμα αρχίζουν να επηρεάζονται και άλλες γνωστικές λειτουργίες. Οι ασθενείς μπορεί:

 • Να λένε τις ίδιες ιστορίες ή να κάνουν τις ίδες ερωτήσεις επαναλαμβανόμενα
 • Να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν φίλους ή μέλη της οικογενείας
 • Να δυσκολεύονται να εκφραστούν, ψάχνουν λέξεις ή χρησιμοποιούν λάθος λέξεις
 • Να δείχνουν αδιαφορία για την εμφάνισή τους
 • Να βιώνουν αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητά τους

Προχωρημένο Στάδιο Νόσου Alzheimer

Σε αυτό το στάδιο, η νόσος έχει προσβάλλει την πλειοψηφία των περιοχών του εγκεφάλου, επηρεάζοντας όλες τις γνωστικές λειτουργίες καθώς και τη σωματική λειτουργία. Οι ασθενείς σε αυτό το στάδιο μπορεί:

 • Να μην αναγνωρίζουν στενούς συγγενείς ή ακόμη και το ποιοί είναι οι ίδιοι
 • Να έχουν ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων
 • Να αναπτύξουν στερεοτυπικές/τυπολατρικές συμπεριφορές
 • Να αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ακόμη και στις πιο βασικές καθημερινές δραστηριότητες