Δήλωση Συγκατάθεσης Γραμμής Εξυπηρέτησης Nutricia

Nutricia σημαίνει φροντίδα και ασφάλεια!

Προτεραιότητά μας στη Γραμμή Εξυπηρέτησης της Nutricia είναι η δική σας υγεία. Σημαντικότερος στόχος της επικοινωνίας μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τα οφέλη της διατροφής.

Η επικοινωνία μας μαζί σας είναι πολύτιμη και περιλαμβάνει:

 • Τη δική σας στήριξη με συμβουλές για τα προϊόντα μας και άλλες υπηρεσίες.
 • Την αποστολή ενημερωτικού υλικού με χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφή και τα προϊόντα μας.
 • Την υποστήριξη σε παραγγελία των προϊόντων της εταιρίας μας.

Σας διαβεβαιώνουμε πως τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απολύτως ασφαλή μαζί μας και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα αναφέρουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για να είμαστε σε επικοινωνία πείτε μας το ναι!

Παρέχοντας τα στοιχεία σας και επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατωτέρω, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη Numil Hellas AE προκειμένου να σας αποστέλλει ενημερωτικές ή/και προωθητικές επικοινωνίες, υπό μορφή ενημερωτικών e-mail σχετικά με προϊόντα/ υπηρεσίες της και ενημερωτικού υλικού ή / και δειγμάτων μέσω ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. παρ. 1 εδ. (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»).

Η χορήγηση των δεδομένων σας είναι προαιρετική αλλά αναγκαία για να επικοινωνούμε μαζί σας.

Tα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται διά της συγκατάθεσής σας διατηρούνται για πέντε (5) έτη από την παροχή της συγκατάθεσής σας ή ως το χρόνο ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας νωρίτερα. Μετά την πάροδο πέντε ετών θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ανανέωση της συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση άρνησής σας να παράσχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: εκτελούντες την επεξεργασία και διοικητικές ή δικαστικές αρχές εφόσον επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση και δε θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@danone.com

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με: τα στοιχεία της Numil Hellas AE, τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση στην επεξεργασία, ανάκληση της συγκατάθεσης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ καθώς και εν γένει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Numil Ηellas AE, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Ονοματεπώνυμο*:

  Τηλέφωνο*:

  Διεύθυνση*:

  Ηλ.Ταχυδρομείο*:

  Έχοντας διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συγκατατίθεμαι ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών μου δεδομένων από τη Numil Hellas AE για την αποστολή ενημερωτικού ή προωθητικού υλικού.

  Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή επιθυμείτε κάποια διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμμή Εξυπηρέτησης στο 210 6248547.

  Ευχαριστούμε που μας αφήνετε να σας φροντίσουμε!

  Η ομάδα της Nutricia