Σκευάσματα για υπολειπόμενη ανάπτυξη

Θρεπτικά σκευάσματα για την υπολειπόμενη ανάπτυξη ή/και για καταστάσεις αυξημένων διατροφικών απαιτήσεων, κατάλληλα για παιδιά. Πόσιμα θρεπτικά σκευάσματα αλλά και σκευάσματα κατάλληλα για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας για τις περιπτώσεις που η σίτιση από το στόμα δεν είναι εφικτή.

Τα προϊόντα της Nutricia είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς και πρέπει να χορηγούνται υπό ιατρική επίβλεψη.