Υπολειπόμενη ανάπτυξη

picture showing a little girl reading with her mother

Η βέλτιστη ανάπτυξη στην παιδική ηλικία είναι σημαντική για τη μελλοντική υγεία και ευημερία. Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν δυσθρεψία  και συνεπώς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κανονική τους ανάπτυξη, το οποίο είναι γνωστό ως υπολειπόμενη ανάπτυξη. Υπολειπόμενη ανάπτυξη μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά που έχουν υποκείμενη νόσο/πάθηση π.χ. εγκεφαλική παράλυση, συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια, κυστική ίνωση κ.α. Όποια και αν είναι η αιτία, η έγκαιρη διάγνωση και λήψη της κατάλληλης διατροφικής θεραπείας ώστε να καθίσταται δυνατή η βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών είναι απαραίτητη.

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για την υπολειπόμενη ανάπτυξη και τον ρόλο της ειδικής διατροφής.

Τι είναι υπολειπόμενη ανάπτυξη
Ανίχνευση υπολειπόμενης ανάπτυξης
Αντιμετώπιση της υπολειπόμενης ανάπτυξης