Τι είναι υπολειπόμενη ανάπτυξη

picture showing two kids measuring their height

Η υπολειπόμενη ανάπτυξη σε ένα παιδί συχνά οφείλεται στην δυσθρεψία. Η δυσθρεψία είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με ένα επίμονο έλλειμμα μεταξύ των αναγκών σε ενέργεια, πρωτεΐνες ή άλλα θρεπτικά συστατικά και της πρόσληψης τροφής.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με ανεπαρκή πρόσληψη τροφής ή με αύξηση των αναγκών του οργανισμού (οι οποίες αποτελούν συχνά ένδειξη παρουσίας μιας ή περισσοτέρων σοβαρών ασθενειών, τραυματισμών, εκτεταμένων εγκαυμάτων κ.α.)

Σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι διατροφικές ανάγκες του παιδιού μπορούν να είναι σημαντικά αυξημένες.  Όμως, εάν αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτονται από αντίστοιχη αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών και θερμίδων μέσω της διατροφής, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του οργανισμού του, να υποβαθμίσει την ανάπτυξή του (σε βάρος ή/και ύψος), να προκαλέσει περαιτέρω εξασθένιση του ή να επιβραδύνει την ίασή του.

Αρχικά η δυσθρεψία μπορεί να εμφανιστεί μέσω στασιμότητας ή ακόμη και επιβράδυνσης της αύξησης του βάρους, ακολουθούμενης από απώλεια βάρους.  Το ύψος, μπορεί και αυτό να επηρεαστεί δευτερευόντως, ένδειξη χρόνιας δυσθρεψίας.