Συμπτώματα της Νόσου Alzheimer

Η Νόσος Alzheimer επηρεάζει κάθε ασθενή με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένα στάδια της νόσου τα οποία αντικατοπτρίζουν την επέκταση της στον εγκέφαλο, προκαλούν κάποια κοινά συμπτώματα και από τα οποία θα περάσει η πλειοψηφία των ασθενών. Η απώλεια της πρόσφατης μνήμης είναι το πιο κοινό αρχικό σύμπτωμα της Νόσου Alzheimer. Οι ασθενείς μπορεί να ξεχνούν πρόσφατα γεγονότα ή δραστηριότητες, μπορεί να χάνουν αντικείμενα καθώς δεν θυμούνται που τα τοποθέτησαν ή ακόμη και να δυσκολεύονται να οργανώσουν ή να εκτελέσουν καθημερινές δραστηριότητες. Αυτά τα προβλήματα στην μνήμη όμως μπορεί να αναφερθούν και από υγιείς ανθρώπους καθώς γερνούν. Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι το στρες, η κατάθλιψη και η κόπωση μπορούν να επιδεινώσουν αυτά τα προβλήματα.

Αν ο δικός σας άνθρωπος βιώνει πιο δραματική έκπτωση της μνήμης και αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν τη ζωή σας, θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν ειδικό γιατρό.

Μετά το πρώτο σύμπτωμα της απώλειας μνήμης απλών καθημερινών πραγμάτων, οι ασθενείς συνήθως βιώνουν προβλήματα με την επικοινωνία και την ομιλία καθώς επηρεάζεται η κατανόηση τους για τον κόσμο. Σύνηθης είναι επίσης η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης, συμπτώματα τα οποία αντικατοπρίζουν την επέκταση της νόσου στις μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου.

Αλλαγές στη διάθεση και στη συμπεριφορά μπορούν να εμφανιστούν σε επόμενα στάδια. Με την εξέλιξη της νόσου οι ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις καθημερινές δραστηριότητες και θα χρειαστούν περισσότερη βοήθεια στην καθημερινότητα τους.