Σάκος εντερικής διατροφής Flocare® Top Fill Reservoir μαζί με σωλήνα σίτισης

Σάκος εντερικής διατροφής 1,3lt Flocare μαζί με σωλήνα σίτισης, που συνδέεται με καθετήρα/στομία. Είναι κατάλληλος για χορήγηση νερού, άλλων τύπων υγρών ή σίτισης.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Κατασκευάζονται με τους ασφαλέστερους πλαστικοποιητές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ευδιάκριτες διαφορές από τα συστήματα παρεντερικής σίτισης. Ελεύθερο Latex και DEHP. 1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Οδηγίες Χρήσης:

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί. Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.