Σωλήνες Σίτισης Flocare® Universal

Οι σωλήνες σίτισης Flocare Universal ενδείκνυνται για τη σύνδεση του καθετήρα/της στομίας με περιέκτες θρεπτικών σκευασμάτων, που είτε έχουν στενό στόμιο (26mm διάμετρος) ή ευρύ στόμιο (40mm διάμετρος όπως το Νutrison).

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Κατασκευάζονται με τους ασφαλέστερους πλαστικοποιητές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ευδιάκριτες διαφορές από τα συστήματα παρεντερικής σίτισης. Ελεύθερο Latex και DEHP. 1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Οδηγίες Χρήσης:

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί. Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.