Τα θρεπτικά σκευάσματα της Nutricia είναι κατάλληλα για χρήση κατά την κύηση;

Η απόφαση χρήσης των θρεπτικών σκευασμάτων κατά τη διάρκεια της κύησης πρέπει να λαμβάνεται από τον ιατρό σας.